Угода користувача
правила використання сайту creascope.com.ua

Викладена нижче Угода є офіційною пропозицією (офертою) від ТОВ «КРЕАТИВНІ ІНІЦІАТИВИ» (надалі - Виконавець) будь-якій юридичній або фізичній особі використовувати можливості сайту creascope.com.ua для покупки квитків на Заходи, організовані Виконавцем. Дана угода є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, що означає, що її умови є однаковими для всіх користувачів і не можуть бути змінені. У разі прийняття умов даної Угоди шляхом проставлення галочки під текстом: «Я погоджуюсь з умовами даної угоди» (акцепт оферти) фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Користувачем сайту (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті) та може завершити процедуру купівлі квитку.


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. За умовами даної Угоди, Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВНІ ІНІЦІАТИВИ», зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 02.07.2003р. (Номер запису в ЄДРПОУ 1 070 120 0000 16 485) зобов'язується надати Користувачеві послуги з продажу квитків на Заходи, організовані Виконавцем, відповідно до умов даної угоди, а Користувач зобов'язується оплатити квитки за встановленою вартістю.

1.2. Терміни в цій Угоді вживаються в такому значенні:

Користувач — будь-яка фізична або юридична особа, яка користується сервісами Сайту, прийнявши умови даної Угоди користувача в повному обсязі.

Слухач — особа, яка безпосередньо отримує Послуги, придбані за допомогою Сайту.

Захід — бізнес-покази, виставки, лекції, семінари, тренінги, конференції, інші освітні заходи, організовані Виконавцем.

Сайт — розташований в мережі Інтернет публічно доступний веб-сайт creascope.com.ua, всі права власності на який (в тому числі, права інтелектуальної власності) належать Виконавцю, який містить інформацію про розклад Заходів, вартість квитків, наявність вільних місць, за допомогою якого Користувач має можливість придбати квитки он-лайн.

Акцепт оферти — повне та беззаперечне прийняття умов даної Угоди, шляхом виконання Користувачем дій, що виявляють намір використання Сайту для купівлі квитків.

Послуги — інформаційно-освітні послуги, що надаються з метою поглиблення знань для розвитку бізнесу, розуміння роботи з трендами, вдосконалення продукту в умовах постійних змін на ринку.

Квиток — документ (як в паперовій, так і в електронній формі), який надає право Слухачу відвідати Захід та отримати Послугу.

1.3. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Користувач не погоджується з умовами даної Угоди, йому не надається статус Користувача та забороняється використовувати сервіси Сайту.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода вважається укладеною з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами, шляхом встановлення відповідної позначки під час процедури придбання Квитка. Проставлення відповідної позначки («галочки») про ознайомлення та погодження з умовами цієї Угоди, є безумовним і невід'ємним процесом придбання Квитка.

2.2. Факт встановлення відповідної позначки, як це зазначено в п. 2.1., означає повну і безумовну згоду Користувача з умовами даної угоди, після чого, відносини між Виконавцем та Користувачем регулюються положеннями даної Угоди, а в частині, не врегульованій цією Угодою — нормами чинного законодавства України.

2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в дану Угоду користувача, відображаючи внесені зміни на веб-сторінці creascope.com.ua без додаткового повідомлення Користувача. Використання Користувачем сервісу Сайту після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.4. Погоджуючись з умовами даної Угоди Користувач підтверджує зокрема наступне: • Користувачеві більше 18 років;
 • Користувач володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю;
 • Користувач є власником або уповноваженою особою власника банківської картки, з якої здійснюються операції по оплаті замовлення;
 • вся інформація, яку Користувач подає на цьому Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач (Слухач) зобов'язується:

3.1.1 сумлінно користуватися своїми правами на отримання Послуг та не порушувати прав та інтересів інших осіб;

3.1.2 своєчасно та в повному обсязі оплатити Квитки;

3.1.3 надати правдиву, точну, повну і достовірну інформацію про паспортні дані Слухача. Слухачу, у якого персональні дані, зазначені у Квитку, не відповідають вказаним у документі, що посвідчує особу, може бути відмовлено у наданні Послуги.

3.2. Виконавець зобов'язується:

3.2.1 надати Користувачу послуги на підставі даної Угоди на найвищому професійному рівні;

3.2.2 своєчасно надіслати на електронну пошту, вказану Користувачем, придбані ним Квитки;

3.2.3 своєчасно проінформувати Користувача про скасування або перенесення Заходу шляхом надсилання повідомлення на вказану Користувачем під час придбання квитків електрону адресу;

3.2.4 у разі відсутності альтернативних Заходів замість скасованого повернути Користувачу сплачені за квиток кошти впродовж 3-х банківських днів;

3.2.5 зберігати конфіденційність інформації Користувача (Слухача), отриманої від нього при придбанні квитків;

3.2.6 докладати зусиль для виконання своїх зобов'язань по безперебійній роботі Сайту і його сервісів.

3.3. Користувач (Слухач) має право:

3.3.1 після згоди з умовами даної Угоди здійснити покупку квитка/квитків;

3.3.2. бути обізнаним про дату та час Заходу, про перенесення, скасування Заходу шляхом перевірки вказаної Користувачем під час придбання квитків електронної адреси;

3.3.3. отримати сплачені кошти за придбаний квиток на скасований Захід.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1 без повідомлення Користувачів призупинити надання послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт;

3.4.2 збирати інформацію про замовлення Користувача на Сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на Сайті;

3.4.3 Виконавець залишає за собою право відмовити Користувачеві у наданні послуг або додатково запитати копії документів власника картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по пластиковій картці, за допомогою якої було оплачено замовлення, може бути визнана шахрайською;

3.4.4 з метою уникнення неправомірного використання банківських карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені на Сайті і оплачені банківською карткою, можуть бути перевірені Виконавцем. Користувач, що оформив таке замовлення, зобов'язаний надати на надісланий Виконавцем запит дві сторінки паспорта власника банківської картки: розворот з фотографією, а також копію банківської картки з обох боків (номер картки необхідно закрити, крім останніх чотирьох цифр) електронною поштою у вигляді сканованих копій. У випадку не надання Користувачем запитуваних документів у строк, зазначений у запиті Виконавця, або наявності сумнівів щодо їх достовірності, Виконавець залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення без повернення вартості квитків.


4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

4.1. Користувач може оплатити квитки платіжною карткою за допомогою системи он-лайн платежів LIQ PAY, запропонованою Сайтом.

4.2. Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім'я власника платіжної картки та надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних та платіжних даних. Підтвердивши оплату квитків, оплата буде відбуватись через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay, Користувач уповноважує Виконавця списати із вказаної ним платіжної картки повну вартість квитків, вказану на Сайті, включно з комісіями, відповідними націнками за переказ коштів, сумою можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати квитків.

4.3. На момент підтвердження замовлення за допомогою платіжної картки у Користувача повинно бути достатньо коштів, для повної оплати квитків, враховуючи можливі додаткові витрати, пов'язані з обробкою платежів, конвертацією валют чи курсовою різницею, баланс на платіжній карті повинен бути достатній для покриття усіх таких додаткових витрат. Виконавець не несе відповідальність за скасування замовлення, та понесені у зв'язку з цим витрати Користувача через недостатність коштів на його платіжній картці.

4.4. Розрахунки між Виконавцем та Користувачем проводяться в національній валюті України — гривні. Валюта виписки Квитка може відрізнятися від валюти розрахунку. У таких випадках банк-емітент може провести конвертацію коштів, яка залежить від валюти картки, валюти розрахунку, а також застосовуваних банком-емітентом тарифів і валютних курсів.

4.5. Кошти, що надійшли Виконавцю в якості оплати квитка, підлягають поверненню Користувачу тільки в разі відміни Заходу або у разі зміни чи перенесенні Заходу, якщо Користувач не згоден на таке перенесення або зміну. З метою повернення коштів, Користувач має звернутися до Виконавця та пред'явити документи, які підтверджують придбання ним Квитків.

4.6. Грошові кошти повертаються Користувачеві тільки при обов'язковому фактичному поверненні Користувачем придбаного квитка.

4.7. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням банківських комісій.

4.8. Виконавець не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованої будь-яким штучним способом інформацією.


5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Виконавець не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Користувача (Слухача) за оплачений квиток, якщо Користувач (Слухач) за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався придбаними квитками на весь або частину Заходу та не відшкодовує Користувачу (Слухачу) невикористані квитки.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність якості Заходу суб'єктивним очікуванням Користувача (Слухача), які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Квитку. Користувач розуміє та погоджується з тим, що його або Слухача враження від отриманої Послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб'єктивним очікуванням, і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Послуги. Виконавець не гарантує відповідності якості Послуг партнерів Виконавця очікуванням Користувача.

5.3. Користувач (Слухач) несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та правил отримання Послуги.

5.4. Користувач (Слухач) несе одноосібну відповідальність за правильну (коректну) адресу електронної пошти та правильний (коректний) номер мобільного телефону, що вказані ним під час придбання квитків. У випадку направлення Виконавцем повідомлень на вказаний Користувачем неправильний (або написаний з помилкою) адрес електронної пошти / номер мобільного телефону Користувач несе повну та одноосібну відповідальність і ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти / неправильного номера мобільного телефону.

5.5. Виконавець не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту, не робить жодних заяв та відмовляється від усіх гарантій, що Сайт, його компоненти, сервери чи будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів чи інших руйнівних елементів та не надає гарантій щодо використання програмного забезпечення (у тому числі гарантіями щодо його якості, належної роботи) яке доступне на Сайті.


6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно з цією Угодою, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор),

6.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачений характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами.

6.3. Під такими обставинами слід розуміти обставини, протидіяти яким неможливо, зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої у роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої у роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої у роботі Сайту, перебої і збої у роботі серверів та програмного забезпечення, хакерські атаки, обставини у зв'язку із оновленнями програмного забезпечення, плановими та позаплановими технічними і профілактичними роботами на Сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, непередбачувані дії чи бездіяльність третіх осіб, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись: ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокади, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокади, страйк, аварії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборону (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями та інші обставини, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін.

6.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Виконавець повідомляє про це Користувача протягом 5 (п'яти) календарних днів шляхом розміщення відповідного застереження на Сайті або надсилання електронного повідомлення.

6.5. Настання форс-мажорних обставин автоматично продовжує термін виконання Сторонами зобов'язань за даною Угодою.

6.6. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 30 (тридцяти) днів, Сторони повинні прийняти спільне рішення щодо подальших договірних відносин. При цьому кожна із Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань і в такому разі жодна із Сторін не матиме право відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дана Угода набирає чинності з моменту проставлення відповідної відмітки в спеціальному полі діалогового вікна при створенні замовлення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цієї угоди або у зв'язку з нею. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.

7.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею, зокрема, щодо її тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у судах України за встановленою законодавством підсудністю. Правом, яке регулює цю Угоду, є матеріальне право України.

7.4. Право власності на Сайт creascope.com.ua, в тому числі, всі права інтелектуальної власності, належать ТОВ «КРЕАТИВНІ ІНІЦІАТИВИ».

Згода на обробку персональних даних

1. Всі терміни, що вживаються в даній Згоді на обробку персональних даних вживаються в такому ж значенні, як в Угоді користувача, що розміщена за посиланням.

2. Купуючи Квитки на Сайті, Користувач зобов’язаний надати свої персональні дані, а також персональні дані інших осіб, на ім'я яких здійснюється купівля квитків:

 • прізвище, ім'я, по батькові (якщо зазначено у документі, що посвідчує особу і, якщо це потрібно для отримання вибраної Послуги);
 • дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серія паспорта);
 • дату народження;
 • інформацію про стать;
 • інформацію про громадянство;- інші дані, які необхідні для замовлення та використання Послуг.

Перелік даних, необхідних для купівлі Квитків на Сайті може бути змінений Виконавцем на власний розсуд.

3. Відповідно до Загального регламенту ЄС про захист персональних даних (EU General Data Protection Regulation 2016/679 as of 27 April 2016 («GDPR») Виконавець виступає контролером персональних даних Користувача та/або Слухача (Data Controllers).

4. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Користувач, купуючи квитки дає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних. У разі, якщо Користувач створює замовлення Квитків та здійснює їх оплату від імені чи в інтересах третіх осіб, інформація, яка надається про них, також збирається та обробляється Виконавцем на тих же умовах, на яких обробляються персональні дані Користувача. Надаючи таку інформацію про третіх осіб, Користувач підтверджує, що така третя особа ознайомлена з цими умовами, розуміє їх наслідки та надає свою безумовну і повну згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до цих умов. Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження замовлення шляхом проставлення галочки під текстом: «Я даю згоду на обробку своїх персональних даних».

5. Підписанням цього договору Користувач, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних та персональних даних всіх фізичних осіб Слухачів, які були або будуть передані Виконавцю у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення квитків. Користувач засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані які були або будуть передані Виконавцю були отримані та знаходяться у користуванні Користувача правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Користувач засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Виконавцю для їх подальшої обробки з метою організації та надання Користувачу (Слухачу) будь-яких послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Виконавцем персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Виконавця за ними, або якщо це необхідно для реалізації Виконавцем прав та обов’язків, передбачених законом.

6. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та наступної їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Виконавцем або його партнерами.

7. Виконавець зобов’язується обробляти персональні дані Користувача (Слухача) в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних. Виконавець вживає всіх заходів, необхідних для збереження конфіденційності та безпеки персональних даних Користувача та/або Слухача, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення. Враховуючи особливості та загрози у інформаційному просторі, Виконавець не може гарантувати абсолютного захисту персональних даних Користувача (Слухача), але докладає максимальних зусиль для їх захисту.

8. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Користувач згоден з тим, що таке відкликання може спричинити такі наслідки:

 • відмова з боку Виконавця в наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;
 • відмова Користувачу в користуванні Сайтом.

9. Користувач також дає згоду на інші дії, що може здійснювати Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними: ім'я користувача, дата народження, регіон проживання, адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, тощо.

10. Відповідно до вимог чинного законодавства України Виконавець може розкривати частину даних Користувача (Слухача) третім особам в цілях, пов’язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

11. Сторони домовились, що Виконавець може передавати отримані на підстав даної Угоди персональні дані своїм партнерам лише з метою ідентифікації Користувача (Слухача) для надання йому Послуг.

12. Користувач звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, не отримані доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Користувач приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди. Користувач зобов’язується відшкодувати Виконавцю будь-які майнові збитки, моральну шкоду, не отримані доходи (вигоди), в т. ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Користувачем даним документом засвідчень і гарантій, або у разі задоволення судом позову до Виконавця про відшкодування збитків або шкоди у зв’язку з переданими Користувачем персональними даними. Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.